Logga in

Här kan du ladda ner vår portotabell i pdf-format:

Skaraborgsposts prislistaAdressandring.se

ANSVAR.Vid förlust,minskning,skada eller försening av brev, återbetalas högst erlagt porto för brevet.

Med försening avses brev som delas ut eller aviseras mottagaren väsentligt senare än den dag utdelning eller avisering normalt skulle ha skett

Kunden har vid fel, brist eller dröjsmål vid utförandet av tjänsten inte rätt till någon annan ersättning än den som anges i föregående stycke .

Tjänster

 

- Villkor
- Utdelning
- Bud och transport
- Eftersändning
- Adressändring
- Returer
- Sortering
- Hämtning
- Utkörning
- Service
- Betalning

 

Villkor

 

Skaraborgspost har tillstånd av Post- och Telestyrelsen att bedriva postverksamhet.
Post delas ut nästa vardag om inget annat är överenskommet, under förutsättning att försändelserna är rätt adresserade och hämtklara eller postade i rätt tid.
Att ange utdelningsform på följesedel A-post, B-post eller Ekonomibrev, Rek, Express.
Alla Posttjänster är kontantbetalning.
Överenskommelse kan träffas om fakturering. Då gäller 10 dagar netto.
OBS: Postnords villkor gäller för all post som vidarebefordras med Postnord
Vi förbehåller oss rätten att hålla inne utdelning av brev och paket om betalning uteblir på förfallodag.
Att vid frankering med frimärke frankera med rätt porto.
Kontokunder har särskilda villkor.
Till sidans topp

 

Utdelning

ALL POST SOM SKICKAS MED POSTNORD, GÄLLER DERAS ALLMÄNA VILLKOR.   Priser utdelng osv:::::::

Skaraborgspost har utdelning inom Lidköping, Skara, Götene, Lundsbrunn och Källby tätorter. Företaget har sedan 1997 gjort sig känt för låga portokostnader, personlig service och bra kvalitet. Vi distribuerar post måndag till fredag.
Samarbete med andra postoperatörer

 


Övrig post skickas med Postnord.  Vi förbehåller oss rätten att vid sjukdom eller annat hinder som vi inte råder över,skicka alla Brev med Postnord (Postnord allmäna villkor gäller)http://www.postnord.se/sv/foretag/skicka/villkor/Sidor/tjanstevillkor-direktbetalande.aspx
Boxpost delas ut till ovanstående orter.

ANSVAR.Vid förlust,minskning,skada eller försening av brev, återbetalas högst erlagt porto för brevet.

Med försening avses brev som delas ut eller aviseras mottagaren väsentligt senare än den dag utdelning eller avisering normalt skulle ha skett

Kunden har vid fel, brist eller dröjsmål vid utförandet av tjänsten inte rätt till någon annan ersättning än den som anges i föregående stycke .


Avtal finns sedan 2001  förnyat 2003 med (Posten), vad gäller Insortering boxpost. rent juridiskt gäller avtalet då det  samma avtal för alla postoperatörer. Men Postnord är av annan uppfattning,så TILLSVIDARE BETALAR VI FULLT PORTO FÖR ER POST  SOM HAR BOXADRESSsom övriga postoperatörer har ettt förmånligare avtal för Till sidans topp

 

Bud och transport

 

Begär offert.
Till sidans topp

 

Eftersändning

 

Skaraborgspost vidarebefordrar försändelsen till nya adressen.
Till sidans topp

 

Adressändring

 

Skaraborgspost är ansluten till Svensk Adressändring AB (SVAAB) och får uppgifterna dagligen elektroniskt.
Till sidans topp

 

Returer

 

Skaraborgspost returnerar alla obeställbara försändelser om kunden så önskar. Kunden avgör hur vi skall förfara med dessa. Möjlighet, om önskemål finns från kund, att få vetskap om ny adress.
Till sidans topp

 

Sortering

 

Ingen sortering krävs av kund. Vi sköter all sortering. Vi åtar oss även adressering, kuvertering etc av olika slags försändelser. Begär offert.
Till sidans topp

 

Hämtning

 

Skaraborgspost åtar sig hämtning av postförsändelser, paket etc hos kund, tryckeri, distributionsföretag el dyl.
Till sidans topp

 

Utkörning

 

Utkörning av boxpost från postcenter, även inlämning till postcenter.
Vi har även egna boxar för uthyrning.
Utkörning även REK, PF, brev, paket.
Till sidans topp

 

Service

 

Vi tillämpar frankeringstjänster. Detta kan innebära olika uppgörelser med kunderna beroende på hur kunden tidigare skött sin frankering.
Till sidans topp

 

Betalning

 


Kontant betalning mot kvitto.
Även med fakturering (se villkor).
Även andra betalningsformer förkommer.
Fakturering sker var 10:e dag med betalning per 10 dagar netto om inget annat är överenskommet.
Uppgifter om förbrukning och antal försändelser finns här på vår hemsida. Åtkomst till uppgifterna sker genom login. Lösenord fordras. Senaste uppdatering framgår av rapporten på login-sidan.
Vår målsättning är att uppdatera sidan varje dag (kvällen).
Till sidans topp